Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.

Primary Years Programme (PYP) to program Organizacji Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), który jest skierowany do uczniów w wieku od 3 do 12 lat. Podstawowymi założeniami tego programu są: podejście badawcze jako podstawa nauczania i uczenia się, integracja treści programowych oraz kształtowanie umiejętności, a także zapewnianie uczniom możliwości podejmowania znaczących dla nich inicjatyw i działań.

Centralną rolę w programie PYP odgrywa zespół cech, które kształcimy i doskonalimy u uczniów naszej szkoły, który nazwany jest profilem ucznia IB. Za kształtowanie tych cech u uczniów odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.  Organizują oni środowisko uczenia się oraz planują zadania i problemy do rozwiązania. Uczniowie w różny sposób otrzymują informację zwrotna o swoich postępach ? zbierają naklejki, kolekcjonują dyplomy oraz prowadzą dzienniki-pamiętniki.

PYP jest programem realizowanym w postaci unitów, czyli bloków tematycznych, które są prowadzone metodą projektów. Całość opiera się na badawczym podejściu do zdobywania wiedzy, poszukiwaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów, doprowadzaniu do sytuacji, w której uczniowie są gotowi do podejmowanie samodzielnych działań, stosując zdobytą wiedzę i umiejętności.

W każdej klasie realizowanych jest sześć takich bloków ? po jednym w każdym z sześciu tematów międzyprzedmiotowych IB :

  • Kim jesteśmy?
  • Gdzie jesteśmy w czasie i przestrzeni?
  • Jak wyrażamy siebie?
  • Jak działa świat?
  • Jak jesteśmy zorganizowani?
  • Wspólna planeta.

Wszystkie elementy filozofii i funkcjonowania PYP dążą do wykształcenia u uczniów umysłów otwartych na świat.

Źródło: Making The PYP Happen, IBO,2009; wykorzystane słownictwo i informacje nie są oficjalnym tłumaczeniem IBO.

 
Niepubliczna Szkola Podstawowa nr 97 * ul. Abramowskiego 4 * 02-659 Warszawa * tel. 22 853 36 60