Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.

 

 

PROGRAM
Realizujemy programy nauczania zawierającą podstawę kształcenia ogólnego zgodną z aktualnym rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej .
Wybieramy najbardziej wartościowe programy.

Od 2013 roku jako szkoła autoryzowana w międzynarodowym programie IB wdrażamy program PYP, który znacznie rozszerza polską podstawę programową.
Realizujemy autorski językowy projekt edukacyjny  YLE 2 CPE!? przygotowujemy naszych uczniów do zdawania egzaminów Cambridge.
Cele:

 • zapewnienie wysokiego poziomu nauczania,
 • promowanie badawczego podejścia do nauczania i rozwijanie krytycznego myślenia
 • nauczanie integrujące wiedzę z różnych dziedzin poprzez realizowanie tematów badawczych,
 • umiejętność komunikowania się w różnych aspektach znajomości i użycia języka,
 • współpraca wszystkich osób zaangażowanych w proces uczenia,
 • atmosfera szacunku i życzliwości,
 • bezpieczne i wspierające środowisko edukacyjne,
 • doskonalenie i rozwój,
 • otwartość  na nowości i innowacje edukacyjne.

 

OFERTA
W ramach opłaty za naukę szkoła zapewnia:

 • realizację programu zawierającego podstawę programową rozszerzoną o elementy programu IB,
 • w klasach 1-3 dodatkową edukację artystyczną: zajęcia muzyczne, plastyczne, techniczne i teatralne,
 • w klasach 4-6 zwiększoną ilość języka polskiego, matematyki i historii,
 • w klasach 1-6 język angielski w wymiarze 5 godzin tygodniowo,
 • w klasach 4-6 język hiszpański lub niemiecki w wymiarze 2 godzin tygodniowo,
 • zajęcia sportowe wymiarze 4 godzin tygodniowo , w tym 1 godzina tenisa i 1 godzina basenu,
 • opieka psychologa,
 • zajęcia świetlicowe (7.30-17.30),
 • kółka zainteresowań: plastyczne, matematyczne, teatralne, sportowe,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w grupach,
 • warsztaty absolwenta w klasie 6 w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Dodatkowo płatne:

 • zajęcia dodatkowe: szachy, tańce, piłka nożna, origami, robotyka,
 • zielone szkoły, wycieczki, wyjścia do teatru, muzeum itp.,
 • indywidualne zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,
 • obiady ( catering).
 
Niepubliczna Szkola Podstawowa nr 97 * ul. Abramowskiego 4 * 02-659 Warszawa * tel. 22 853 36 60