Joomla 1.7 NivoSlider developed by NewJoomlaTemplates in collaboration with best web hosting reviews and ratings.

O BIULETYNIE

 

 BIULETYN to miejsce, w którym  informujemy o tym, jak wdrażamy PYP w naszej szkole. Znajdują się tu wiadomości dotyczące zrealizowanych projektów w poszczególnych klasach.

 

grudzien 2014

Biuletyn do pobrania w formacie pdf.

czerwiec 2013

Biuletyn klas 1 do pobrania w formacie pdf.

Biuletyn klas 2 do pobrania w formacie pdf.

Biuletyn klas 3 do pobrania w formacie pdf.

Oś czasu do pobrania w formacie pdf.

październik 2012

Biuletyn do pobrania w formacie pdf.

kwiecień 2012
23 i 24 kwietnia będziemy gościć przedstawicieli Organizacji Matury     Międzynarodowej (Internationale Baccalaureate), którzy przyjrzą się sposobowi wdrażania PYP w naszej szkole.
Będziemy wdzięczni za każde wsparcie i ciepłe myśli w tych ważnym dla naszej szkoły momencie !

marzec 2012
Od marca proponujemy nową dodatkową formułę ?dnia otwartego?. Na indywidualne spotkanie z wychowawcą zapraszani są rodzice wraz ze swoim dzieckiem. Jest to wyjątkowa szansa na lepsze poznanie swojego dziecka w roli ucznia i dzielenie z nim jego sukcesów.
Spotkania będą odbywać się w kolejne czwartki marca w następującej kolejności:
15/03: kl. 2a, 2b, 2c i 5a
22/03: kl. 1c, 3a, 4a, 4b i 5b
29/03: kl. 1a, 1b i 3b
Podobnie jak w przypadku klasycznego dnia otwartego, na drzwiach sal pojawią się kartki, na których będzie można zapisać się na konkretne godziny (pierwszy termin - 16.30).


 
Written on 16.03.2012

Klasy 1

Klasy pierwsze zakończyły projekt ?Wygląd i funkcjonowanie organizmów żywych zależy od wielu czynników?. W tym projekcie uczniowie badali świat zwierząt i roślin z całego świata, a szczególnie sposoby przystosowania się organizmów do środowisk, w których żyją. Badali również wpływ różnych czynników na zdrowie człowieka. W ramach zadania sumującego przygotowali strony z ?Encyklopedii Zwierząt Wymyślonych?.

W marcu klasy pierwsze rozpoczynają projekt ?Ludzie chronią środowisko lokalne na różne sposoby?. Główne kierunki badawcze to:

  • lokalne środowisko naturalne 
  • wykorzystanie lokalnego środowiska naturalnego przez ludzi                               
  • działania na korzyść i na niekorzyść lokalnego środowiska naturalnego.

 
Written on 16.03.2012
 Klasy 3

 

Klasy trzecie zakończyły projekt ?Poprzez różne formy sztuki człowiek może wyrazić swoje emocje, myśli i wyjątkowość?. W tym projekcie uczniowie badali jak różne formy sztuki: malarstwo, fotografia, teatr, literatura pozwalają na wyrażenie swoich myśli i emocji. Uczniowie spotkali się z fotografem oraz twórcą lalek teatralnych. Trzecioklasiści interpretowali różne wiersze i porównywali, czy ich interpretacje są podobne czy różne. Wspólnie stworzyli film animowany. W ramach zadania sumującego zorganizowali Festiwal Sztuki.

 

W marcu klasy trzecie rozpoczynają projekt: ?Społeczności w celu zaspokojenia potrzeb tworzą sieć powiązanych ze sobą usług?. Główne kierunki badawcze:

- przyczyny, dla których ludzie żyją w danej społeczności lokalnej

- usługi potrzebne społeczności

- planowanie sieci usług w społeczności.

 
Written on 16.03.2012
 Klasy 4

 

W marcu klasy czwarte zajmują się projektem ?Miejsce, w którym żyjemy wpływa na społeczności?. Czwartoklasiści poznali różne krainy geograficzne i regiony Polski, kierując się biegiem Wisły. Uczniowie wykonali makiety dla pokazania swoich badań.

Następny projekt klas czwartych rozpocznie się wraz z początkiem kwietnia. Będzie to badanie na temat ?Dzieci na całym świecie spotykają się z różnymi wyzwaniami i zagrożeniami?. Główne kierunki badawcze:
- wyzwania i zagrożenia, z którymi spotykają się dzieci
- jak dzieci mogą reagować na wyzwania i zagrożenia
- jak jednostki, organizacje i kraje działają, aby chronić dzieci.

 
Written on 16.03.2012
Klasy 5

 W marcu klasa 5a zaczęła projekt ?Rozmnażanie organizmów żywych jest warunkiem ciągłości gatunku?. Główne kierunki badawcze to:
- rozmnażanie jako część cyklu życia
- procesy rozmnażania
- genetyka i czynniki dziedziczenia.

Klasa 5a skończyła projekt ?Zwyczaje, tradycje i artefakty są obrazem wierzeń i wartości w danej kulturze?. W tym projekcie uczniowie badali elementy kultury starożytnych cywilizacji i wyciągali wnioski dotyczące wartości, którymi kierowali się ówcześni ludzie. Przyglądali się też przestrzeni, którą kształtują i wnioskowali o ważnych dla siebie wartościach. Wykonali również swoje totemy, będące symbolem ich wartości i przekonań.

 Klasa 5b w marcu skończyła projekt ?Dawne cywilizacje kształtują współczesne systemy i technologie?. W ramach projektu dzieci przygotowały prezentacje dotyczące historii ciekawych wynalazków wybranych cywilizacji. Zadanie sumujące zakończyło się przyznaniem ?Nobla? dla najistotniejszych osiągnięć.

Klasa 5b w marcu rozpocznie projekt ?Zwyczaje, tradycje i artefakty są obrazem wierzeń i wartości w danej kulturze? z kierunkami badawczymi:
- co tworzy kulturę
- znaczenie rytuałów i tradycji
- jak artefakty symbolizują wierzenia i wartości.

 


Niepubliczna Szkola Podstawowa nr 97 * ul. Abramowskiego 4 * 02-659 Warszawa * tel. 22 853 36 60